Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

7146 9d8d 420
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagriber griber
2219 3610 420
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
Reposted fromlubje lubje viacristinaa cristinaa
5808 0a5f 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viacristinaa cristinaa
5806 8e7a 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viacristinaa cristinaa
5805 a59b
Reposted fromnezavisan nezavisan viacristinaa cristinaa
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viacristinaa cristinaa
8205 442d 420
4515 5d43 420
Reposted fromTittyBoi TittyBoi viacristinaa cristinaa

January 16 2018

W cichym człowieku ser­ce krzyczy najgłośniej. 
3242 5164 420
Reposted fromrawriot rawriot viacalifornia-love california-love
4787 2ad5 420
Reposted frommoai moai viaamericano americano
1964 7367 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaamericano americano
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.

January 14 2018

4934 1751 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...